L'escola endins

Horari
1r D’ESO  ·   2n D’ESO  ·   3r D’ESO  ·   4t D’ESO  ·   1r BATXILLERAT  ·   2n BATXILLERAT  ·  

Calendari

Directori

Consell escolar

Serveis
Menjador  ·   Secretaria  ·   Administració  ·   Esport  ·   Psicopedagogia  ·   Coral  ·   Anglès i francès extraescolar

Qui som

Súnion és una escola privada d’educació secundària que imparteix l’Educació Secundària Obligatòria (ESO) i el Batxillerat en les modalitats de Ciències i Tecnologia, Humanitats i Ciències Socials i Arts.

És una escola catalana i laica amb un sistema pedagògic que promou l’autonomia de l’alumne i la responsabilitat personal. Súnion és una escola de civilitat, d’aprenentatge de la convivència.

A Súnion , els nois i noies son els protagonistes dels seus aprenentatges; s’agrupen a partir de les seves afinitats en grups que són la base de l’aprenentatge de la convivència i del treball cooperatiu; l’espai i el temps estan al servei de l’aprenentatge (i no l’inrevés) a través d’un horari lectiu que canvia cada setmana; la metodologia didàctica es basa en tot tipus de material i recursos audiovisuals i informàtics elaborats pels mateixos docents.