L'escola endins

Horari
1r D’ESO  ·   2n D’ESO  ·   3r D’ESO  ·   4t D’ESO  ·   1r BATXILLERAT  ·   2n BATXILLERAT  ·  

Calendari

Directori

Consell escolar

Serveis
Menjador  ·   Secretaria  ·   Administració  ·   Esport  ·   Psicopedagogia  ·   Coral  ·   Anglès i francès extraescolar

NOTÍCIES SÚNION

03/11/2021

Convocatòria d'eleccions al Consell Escolar de Súnion

El Consell Escolar és un dels òrgans de govern de l’Escola i els seus membres són representants dels diferents sectors de la comunitat escolar: la titularitat, el professorat, l’alumnat, les famílies dels alumnes i el personal d’administració i de serveis.


Ara, s’ha de procedir a la renovació de la meitat dels membres del Consell, concretament dos dels quatre representants de les famílies. Us demanem, doncs, la vostra participació tant a través de la presentació de candidats/es com a la votació corresponent que es produirà el dijous 25 de novembre.


Per a presentar-se com a candidat/a cal que ens feu arribar a través del correu electrònic [email protected] el formulari que trobareu en aquest enllaç abans del dia 18 de novembre.


El procés electoral per renovar els membres del Consell Escolar ve establert per la Resolució EDU/3043/2021, del 6 d’octubre, i clicant aquí  obtindreu informació general dels Consells Escolars.


La composició actual del Consell Escolar de Súnion així com les actes de les seves reunions es troben a la intranet en el curs anomenat Consell Escolar.